privacy-policy-and-cookies

Privacy Policy Our website address is: https://nousklaerfestival.com
Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van Nous’klaer is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacyverklaring welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. Natuurlijk handelen wij volledig in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is geworden.
Vragen en/of klachten
Indien u meer informatie wilt ontvangen, vragen en/of klachten heeft over de privacy voorwaarden van Nous’klaer kunt u ons benaderen via email. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Monitoren website gedrag en cookies
De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Nous’klaer gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u dan over deze cookies en vragen wij toestemming voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Aanpassingen Privacy verklaring
Deze privacyverklaring is van september 2023. Wij behoudens ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.